Kabul

15:1608
UTC+4:30, Asia/Kabul (+0430)Dia
23°C
sexta-feira, 20 Outubro 2017
 -10:30horas

Kingston

05:4608
UTC-5, America/Jamaica (EST)Noite
27°C
sexta-feira, 20 Outubro 2017
Kabul (Asia/Kabul)Kingston (America/Jamaica)
sex 15:00sex 05:30
sex 16:00sex 06:30
sex 17:00sex 07:30
sex 18:00sex 08:30
sex 19:00sex 09:30
sex 20:00sex 10:30
sex 21:00sex 11:30
sex 22:00sex 12:30
sex 23:00sex 13:30
sáb 00:00sex 14:30
sáb 01:00sex 15:30
sáb 02:00sex 16:30
sáb 03:00sex 17:30
sáb 04:00sex 18:30
sáb 05:00sex 19:30
sáb 06:00sex 20:30
sáb 07:00sex 21:30
sáb 08:00sex 22:30
sáb 09:00sex 23:30
sáb 10:00sáb 00:30
sáb 11:00sáb 01:30
sáb 12:00sáb 02:30
sáb 13:00sáb 03:30
sáb 14:00sáb 04:30