Jamestown

21:0813
UTC+0, Atlantic/St_Helena (GMT)Noite
terça-feira, 20 Fevereiro 2018
 +5horas

Dili

02:0813
UTC+5, Asia/Dushanbe (+05)Noite
quarta-feira, 21 Fevereiro 2018
Jamestown (Atlantic/St_Helena)Dili (Asia/Dushanbe)
ter 21:00qua 02:00
ter 22:00qua 03:00
ter 23:00qua 04:00
qua 00:00qua 05:00
qua 01:00qua 06:00
qua 02:00qua 07:00
qua 03:00qua 08:00
qua 04:00qua 09:00
qua 05:00qua 10:00
qua 06:00qua 11:00
qua 07:00qua 12:00
qua 08:00qua 13:00
qua 09:00qua 14:00
qua 10:00qua 15:00
qua 11:00qua 16:00
qua 12:00qua 17:00
qua 13:00qua 18:00
qua 14:00qua 19:00
qua 15:00qua 20:00
qua 16:00qua 21:00
qua 17:00qua 22:00
qua 18:00qua 23:00
qua 19:00qui 00:00
qua 20:00qui 01:00