Addis Ababa

13:4732
UTC+3, Africa/Addis_Ababa (EAT)Dia
sexta-feira, 20 Outubro 2017
 +1hora

Abu Dhabi

14:4732
UTC+4, Asia/Dubai (+04)Dia
34°C
sexta-feira, 20 Outubro 2017
Addis Ababa (Africa/Addis_Ababa)Abu Dhabi (Asia/Dubai)
sex 13:00sex 14:00
sex 14:00sex 15:00
sex 15:00sex 16:00
sex 16:00sex 17:00
sex 17:00sex 18:00
sex 18:00sex 19:00
sex 19:00sex 20:00
sex 20:00sex 21:00
sex 21:00sex 22:00
sex 22:00sex 23:00
sex 23:00sáb 00:00
sáb 00:00sáb 01:00
sáb 01:00sáb 02:00
sáb 02:00sáb 03:00
sáb 03:00sáb 04:00
sáb 04:00sáb 05:00
sáb 05:00sáb 06:00
sáb 06:00sáb 07:00
sáb 07:00sáb 08:00
sáb 08:00sáb 09:00
sáb 09:00sáb 10:00
sáb 10:00sáb 11:00
sáb 11:00sáb 12:00
sáb 12:00sáb 13:00