Kingston

05:3938
UTC-5, America/Jamaica (EST)Noite
27°C
sexta-feira, 20 Outubro 2017
 +1hora

Cockburn Town

06:3938
UTC-4, America/Grand_Turk (AST)Manhã
sexta-feira, 20 Outubro 2017
Kingston (America/Jamaica)Cockburn Town (America/Grand_Turk)
sex 05:00sex 06:00
sex 06:00sex 07:00
sex 07:00sex 08:00
sex 08:00sex 09:00
sex 09:00sex 10:00
sex 10:00sex 11:00
sex 11:00sex 12:00
sex 12:00sex 13:00
sex 13:00sex 14:00
sex 14:00sex 15:00
sex 15:00sex 16:00
sex 16:00sex 17:00
sex 17:00sex 18:00
sex 18:00sex 19:00
sex 19:00sex 20:00
sex 20:00sex 21:00
sex 21:00sex 22:00
sex 22:00sex 23:00
sex 23:00sáb 00:00
sáb 00:00sáb 01:00
sáb 01:00sáb 02:00
sáb 02:00sáb 03:00
sáb 03:00sáb 04:00
sáb 04:00sáb 05:00