Taibei

01:2044
UTC+8, Asia/Taipei (CST)Noite
18°C
terça-feira, 12 Dezembro 2017
 -7horas

Mariehamn

18:2044
UTC+1, Europe/Andorra (CET)Tarde
1°C
segunda-feira, 11 Dezembro 2017
Taibei (Asia/Taipei)Mariehamn (Europe/Andorra)
ter 01:00seg 18:00
ter 02:00seg 19:00
ter 03:00seg 20:00
ter 04:00seg 21:00
ter 05:00seg 22:00
ter 06:00seg 23:00
ter 07:00ter 00:00
ter 08:00ter 01:00
ter 09:00ter 02:00
ter 10:00ter 03:00
ter 11:00ter 04:00
ter 12:00ter 05:00
ter 13:00ter 06:00
ter 14:00ter 07:00
ter 15:00ter 08:00
ter 16:00ter 09:00
ter 17:00ter 10:00
ter 18:00ter 11:00
ter 19:00ter 12:00
ter 20:00ter 13:00
ter 21:00ter 14:00
ter 22:00ter 15:00
ter 23:00ter 16:00
qua 00:00ter 17:00